WIE LAAT ZICH BEST VACCINEREN TEGEN COVID 19 (HERFST-WINTER 2023/2024)

Om zo goed mogelijk te anticiperen op de COVID-19-vaccinatiecampagne voor de herfst/winter 2023-2024, beveelt de HGR de toediening aan van een extra mRNA-vaccin voor de groepen 1, 2 en 3
– Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)
o Iedereen van 65 jaar en ouder (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
o Personen die in een instelling voor langdurige zorg (ILZ) of verpleeghuis wonen (vergelijkbaar met vaccinatie tegen seizoensgriep);
o Alle zwangere vrouwen in elk stadium van de zwangerschap (HGR 9622, 22/04/2021 – vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
o Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2 (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
o Elke patiënt van 18 jaar of ouder met ten minste één comorbiditeit (onderliggende chronische aandoening, zelfs als deze gestabiliseerd is) van
▪ pulmonale oorsprong, zoals bronchiëctasieën, chronisch obstructieve longziekte (COPD), interstitiële longziekte, longembolie, pulmonale hypertensie, tuberculose, enz., inclusief ernstige astma3 en taaislijmziekte (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
▪ hepatische oorsprong, zoals cirrose, niet-alcoholische vette leverziekte, alcoholische leverziekte, auto-immune hepatitis, enz;
▪ renale oorsprong en mensen die dialyse ondergaan (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
▪ metabole oorsprong, inclusief diabetes type 1 en 2 (gelijk aan seizoensgriepvaccinatie);
▪ cardiale oorsprong, zoals hartfalen, coronaire hartziekte, cardiomyopathieën, cerebrovasculaire aandoeningen (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie), inclusief hypertensie met cardiale complicaties (gemengd bewijs).
▪ neurologische oorsprong, ernstige psychische aandoeningen en ernstige verstandelijke beperkingen zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen, enz.
▪ en bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen).
o Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling (HGR 9691, 03/03/2022) als patiënten (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie):
▪ met een orgaan- of stamceltransplantatie (inclusief pretransplantatie);
▪ met immunomodulerende medicijnen;
▪ die een kankerbehandeling volgen (of in de afgelopen drie jaar daarvoor behandeld zijn
▪ met primaire immuundeficiëntie (inclusief patiënten met het syndroom van Down); ▪ die nierdialyse ondergaan;
▪ met een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) en een laag CD4-cijfer (< 200 /mm)

– Groep 2: alle “personen werkzaam in de gezondheidszorg”, in en buiten zorginstellingen (met inbegrip van vrijwilligers en stagiairs
– Groep 3: alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de “cocon”- vaccinatiestrategie) als:

o Ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten

Voor mensen van 18 tot 65 jaar die niet tot de groepen 1, 2 en 3 behoren, kan vaccinatie alleen op individuele basis worden voorgesteld na overleg met de arts.
A) Bijzondere aandacht moet worden besteed aan mensen jonger dan 65 jaar (en vooral na 50 jaar):
– die momenteel roken (of vroeger gerookt hebben
– met lichamelijke inactiviteit (Hill et al., 2021)
– die overmatig alcohol

B) Op dit moment wordt, in de context van omikron-varianten, routinematige vaccinatie van gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen onder de 64 (niet opgenomen in de hierboven beschreven groepen) niet aanbevolen door de HGR.
Als zij dat willen (om welke reden dan ook, inclusief reizen), kunnen zij natuurlijk de booster krijgen (de gegevens over de veiligheid van het vaccin zijn gunstig), maar dit is uitsluitend gebaseerd op een individuele beslissing en niet op een wetenschappelijke aanbeveling over het nut van deze vaccinatie voor hen