COVID VACCINATIE HERFST 2023

Iedereen krijgt opnieuw de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID.
Dit wordt ten sterkste aangeraden voor de personen uit de risicogroepen (zie bericht: WIE LAAT ZICH BEST VACCINEREN TEGEN COVID 19 (HERFST-WINTER 2023/2024))
Vaccinatie kan bij de apotheek en de huisarts.
De eerste levering van vaccins wordt verwacht op het einde van september 2023 of begin oktober 2023.
Personen uit de risicogroepen zullen door mij uitgenodigd worden zodra ik een definitieve planning kan opstellen.
Personen die niet tot de risicogroepen behoren nemen best zelf contact op, bij voorkeur via bernard.coussement@telenet.be

WIE LAAT ZICH BEST VACCINEREN TEGEN COVID 19 (HERFST-WINTER 2023/2024)

Om zo goed mogelijk te anticiperen op de COVID-19-vaccinatiecampagne voor de herfst/winter 2023-2024, beveelt de HGR de toediening aan van een extra mRNA-vaccin voor de groepen 1, 2 en 3
– Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)
o Iedereen van 65 jaar en ouder (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
o Personen die in een instelling voor langdurige zorg (ILZ) of verpleeghuis wonen (vergelijkbaar met vaccinatie tegen seizoensgriep);
o Alle zwangere vrouwen in elk stadium van de zwangerschap (HGR 9622, 22/04/2021 – vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
o Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2 (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
o Elke patiënt van 18 jaar of ouder met ten minste één comorbiditeit (onderliggende chronische aandoening, zelfs als deze gestabiliseerd is) van
▪ pulmonale oorsprong, zoals bronchiëctasieën, chronisch obstructieve longziekte (COPD), interstitiële longziekte, longembolie, pulmonale hypertensie, tuberculose, enz., inclusief ernstige astma3 en taaislijmziekte (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
▪ hepatische oorsprong, zoals cirrose, niet-alcoholische vette leverziekte, alcoholische leverziekte, auto-immune hepatitis, enz;
▪ renale oorsprong en mensen die dialyse ondergaan (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
▪ metabole oorsprong, inclusief diabetes type 1 en 2 (gelijk aan seizoensgriepvaccinatie);
▪ cardiale oorsprong, zoals hartfalen, coronaire hartziekte, cardiomyopathieën, cerebrovasculaire aandoeningen (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie), inclusief hypertensie met cardiale complicaties (gemengd bewijs).
▪ neurologische oorsprong, ernstige psychische aandoeningen en ernstige verstandelijke beperkingen zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen, enz.
▪ en bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen).
o Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling (HGR 9691, 03/03/2022) als patiënten (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie):
▪ met een orgaan- of stamceltransplantatie (inclusief pretransplantatie);
▪ met immunomodulerende medicijnen;
▪ die een kankerbehandeling volgen (of in de afgelopen drie jaar daarvoor behandeld zijn
▪ met primaire immuundeficiëntie (inclusief patiënten met het syndroom van Down); ▪ die nierdialyse ondergaan;
▪ met een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) en een laag CD4-cijfer (< 200 /mm)

– Groep 2: alle “personen werkzaam in de gezondheidszorg”, in en buiten zorginstellingen (met inbegrip van vrijwilligers en stagiairs
– Groep 3: alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de “cocon”- vaccinatiestrategie) als:

o Ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten

Voor mensen van 18 tot 65 jaar die niet tot de groepen 1, 2 en 3 behoren, kan vaccinatie alleen op individuele basis worden voorgesteld na overleg met de arts.
A) Bijzondere aandacht moet worden besteed aan mensen jonger dan 65 jaar (en vooral na 50 jaar):
– die momenteel roken (of vroeger gerookt hebben
– met lichamelijke inactiviteit (Hill et al., 2021)
– die overmatig alcohol

B) Op dit moment wordt, in de context van omikron-varianten, routinematige vaccinatie van gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen onder de 64 (niet opgenomen in de hierboven beschreven groepen) niet aanbevolen door de HGR.
Als zij dat willen (om welke reden dan ook, inclusief reizen), kunnen zij natuurlijk de booster krijgen (de gegevens over de veiligheid van het vaccin zijn gunstig), maar dit is uitsluitend gebaseerd op een individuele beslissing en niet op een wetenschappelijke aanbeveling over het nut van deze vaccinatie voor hen

Wie heeft recht op een terugbetaling van het griepvaccin?

Het griepvaccin komt in aanmerking voor vergoeding bij rechthebbenden uit categorie A, B of C, indien ze is voorgeschreven in één van de volgende situaties :
a) Categorie A
1. Groep 1: personen met een risico op complicaties;
A.1.1) Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
A.1.2) Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of nieraandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI>35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
A.1.3) Alle personen vanaf 65 jaar;
A.1.4) Personen die in een instelling verblijven;
A.1.5) Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan;
2. Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector;
3. Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als:
A.3.1) de risicopersonen uit groep 1;
A.3.2) kinderen jonger dan 6 maanden;
b) Categorie B
B.1) Alle personen van 50 tot en met 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden opgenomen in punt A.1.2;
c) Categorie C
C.1) Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.

Papierloze voorschriften

Sedert 1 juni 2021 is het mogelijk om geneesmiddelen (voorgeschreven door de arts) af te halen in de apotheek zonder bewijs van elektronisch voorschrift (“papierloos”).
De apotheker kan deze voorgeschreven medicatie raadplegen en afleveren door de identiteitskaart (eID) in te lezen.
Vandaar dat je best steeds de elektronische identiteitskaart (eID) meebrengt naar de apotheek, ook als u boodschappen doet voor iemand anders.

Corona maatregelen

Vanaf maandag 4 mei 2020 zijn er geen vrije raadplegingen meer.

Om te verhinderen dat er verscheidene personen op hetzelfde moment in de wachtzaal zouden plaatsnemen zullen alle raadplegingen na afspraak gebeuren.

Er zijn maar 3 zitplaatsen voorzien in de wachtzaal.

Daarom is het gewenst dat de patiënt alleen komt, of ten hoogste met 1 begeleider.

Kom niet te vroeg naar de afspraak.

Afspraken worden telefonisch gemaakt op het nummer 051 24 22 26.