Wie heeft recht op een terugbetaling van het griepvaccin?

Het griepvaccin komt in aanmerking voor vergoeding bij rechthebbenden uit categorie A, B of C, indien ze is voorgeschreven in één van de volgende situaties :
a) Categorie A
1. Groep 1: personen met een risico op complicaties;
A.1.1) Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
A.1.2) Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of nieraandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI>35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
A.1.3) Alle personen vanaf 65 jaar;
A.1.4) Personen die in een instelling verblijven;
A.1.5) Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan;
2. Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector;
3. Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als:
A.3.1) de risicopersonen uit groep 1;
A.3.2) kinderen jonger dan 6 maanden;
b) Categorie B
B.1) Alle personen van 50 tot en met 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden opgenomen in punt A.1.2;
c) Categorie C
C.1) Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.