Gelijktijdig vaccineren tegen de seizoensgriep en de derde prik tegen Covid 19 is veilig

Op basis van studies en eerdere ervaring met simultane vaccinatie, kan men volgens de HGR (Hoge GezondheidsRaad, https://www.health.belgium.be/nl/advies-9675-simultane-vaccinatie-covid-19 ) personen simultaan vaccineren tegen seizoensgriep en COVID-19.
Over simultane vaccinatie van COVID-19 met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins zijn op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar. Toch is de HGR van mening dat simultaan vaccineren met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins ook mogelijk is.
Er moet rekening gehouden worden dat jongeren en adolescenten potentieel sterkere bijwerkingen kunnen ervaren na vaccinatie tegen COVID-19 dan ouderen en dat ze ook vaccins krijgen uit het basisvaccinatieschema die soms meer uitgesproken bijwerkingen veroorzaken zoals HPV- of dTpa-vaccins. Er mag simultaan gevaccineerd worden maar het is belangrijk te benadrukken dat bij vaccinatie van jongeren steeds voorrang wordt gegeven aan vaccins uit het basisvaccinatieschema.
(AdviesHOGE GEZONDHEIDSRAAD)

Wie heeft recht op een terugbetaling van het griepvaccin?

Het griepvaccin komt in aanmerking voor vergoeding bij rechthebbenden uit categorie A, B of C, indien ze is voorgeschreven in één van de volgende situaties :
a) Categorie A
1. Groep 1: personen met een risico op complicaties;
A.1.1) Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
A.1.2) Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of nieraandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI>35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
A.1.3) Alle personen vanaf 65 jaar;
A.1.4) Personen die in een instelling verblijven;
A.1.5) Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan;
2. Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector;
3. Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als:
A.3.1) de risicopersonen uit groep 1;
A.3.2) kinderen jonger dan 6 maanden;
b) Categorie B
B.1) Alle personen van 50 tot en met 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden opgenomen in punt A.1.2;
c) Categorie C
C.1) Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.

3e COVID-prik bij 65+’ers

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft op woensdag 29 september 2021 beslist over de boostervaccinatie van alle personen van 65 jaar en ouder.
Deze vaccinatie zal plaatsvinden minstens 4 maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca vaccin of enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De boostervaccinatie gebeurt altijd met een mRNA vaccin.

Papierloze voorschriften

Sedert 1 juni 2021 is het mogelijk om geneesmiddelen (voorgeschreven door de arts) af te halen in de apotheek zonder bewijs van elektronisch voorschrift (“papierloos”).
De apotheker kan deze voorgeschreven medicatie raadplegen en afleveren door de identiteitskaart (eID) in te lezen.
Vandaar dat je best steeds de elektronische identiteitskaart (eID) meebrengt naar de apotheek, ook als u boodschappen doet voor iemand anders.

Griepvaccinatie 2021 – 2022

Vanaf 1 oktober 2021 is het opnieuw mogelijk voor de apotheker om een griepvaccin voor te schrijven voor iedereen die het wenst.

Er is onmiddellijke terugbetaling in de apotheek voor alle door het RIZIV gedefinieerde doelgroepen (de terugbetalingsvoorwaarden van het RIZIV worden op 1 oktober 2021 aangepast).

In vorig griepseizoen 2020 – 2021 waren dit de doelgroepen met het  hoogste risico

  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Alle patiënten die lijden aan bepaalde chronische aandoening
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan
  • Personen werkzaam in de gezondheidssector
  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als deze risicopersonen
  • Personen die samenwonen met kinderen jonger dan 6 maanden.

 

Enkele raadgevingen:
• Bewaar het vaccin in de koelkast ( tussen + 2°C en + 8°C).
• Bescherm het vaccin tegen licht.
• Te verwachten bescherming van het vaccin: 70 – 90%, tijd voor het opbouwen van deze bescherming: tweetal weken. Indien, ondanks vaccinatie, toch griep optreedt, is het ziektebeeld minder ernstig.
• Griepvaccinatie biedt geen bescherming tegen gewone verkoudheden, keelontstekingen, etc.
• Mogelijke ongewenste effecten (10 – 64%): gevoeligheid op de injectieplaats, soms ook lichte algemene malaise. Meestal verdwijnen ze binnen de 2 dagen.
• In geval van koorts of acute infectie dient de vaccinatie te worden uitgesteld.
• Het is noodzakelijk om de vaccinatie jaarlijks te herhalen, omdat het griepvirus continu muteert en elk jaar een vaccin met nieuwe samenstelling nodig is.
• Bij het optreden van alarmsymptomen zoals kortademigheid, slikproblemen, gevoel van beklemming, duizeligheid, dient onmiddellijk medische hulp gezocht te worden. Dit zou immers kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor kippeneiwit en/of adjuvantia.