Secretariaat

Het secretariaat bevindt zich in het nieuwe praktijkgebouw, Bovenhoekstraat 58.  

 

 

Carine Servranckx is onze vaste secretaresse.
Het secretariaat is elke werkdag open vanaf 7h45 tot 12h; daarna komt u bij het secretariaat op afstand terecht. Op dinsdag is Carine er tot 16h30.

0p de dagen dat de secretaresse afwezig is, kunt u ons vanaf 8h bereiken via het telesecretariaat.

Wie de groepspraktijk contacteert, komt meestal op het secretariaat terecht. Om de dokters zo weinig mogelijk te belasten proberen de secretariaatsmedewerkers u in de mate van het mogelijke verder te helpen. U belt dus best tijdens de openingsuren van het secretariaat; zo kunnen wij een vlottere service verzekeren. Ook wanneer u iets moet binnenbrengen of afhalen, doet u dit best tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Als de secretaresse vraagt naar de reden van uw contact, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en dringendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.