Secretariaat

Het secretariaat is elke werkdag open vanaf 7u45 tot 12u, daarna komt u bij het secretariaat op afstand terecht.

  • het beantwoordt uw oproep
  • het staat in verbinding met de artsen voor dringende zaken
  • noteert uw vragen en geeft deze door aan de respectievelijke arts
  • noteert de huisbezoeken en geeft die online door, zodat ze zo spoedig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor dringende zaken wordt de arts direct verwittigd.

Wie de groepspraktijk contacteert komt meestal op het secretariaat terecht. Om de dokters zo weinig mogelijk te belasten proberen de secretariaatsmedewerkers u in de mate van het mogelijke verder te helpen. U belt dus best tijdens de openingsuren van het secretariaat, zo kunnen wij een vlottere service verzekeren. Ook wanneer u iets moet binnenbrengen of afhalen doet u dit best tijdens de openingsuren van het secretariaat.

U kan het secretariaat tijdens de openingsuren telefonisch bereiken (054/339964).

Als de secretaresse vraagt naar de reden van uw contact, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en dringendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.