Afspraken

OM DE CONTINUÏTEIT VOOR ONZE PATIËNTEN TE KUNNEN BLIJVEN GARANDEREN ZIJN WE GENOODZAAKT OM  EEN VOORLOPIGE PATIËNTENSTOP IN TE VOEREN. NIEUWE INWONERS VAN OUTER EN INWONENDE FAMILIELEDEN VAN GEKENDE PATIËNTEN WORDEN WEL NOG TOEGELATEN.
GELIEVE GEEN AFSPRAAK TE MAKEN OP ONZE WEBSITE INDIEN U NOG GEEN PATIËNT BIJ ONS BENT

DE RICHTLIJNEN IVM AFSPRAKEN IN TIJDEN VAN COVID 19 KAN U OP EEN APARTE PAGINA VINDEN. GELIEVE DEZE INFO TE LEZEN VOORALEER U EEN AFSPRAAK MAAKT.

Wij werken uitsluitend na afspraak.  Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal één van de andere artsen U graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering:

  1. maak per persoon 1 afspraak
  2. voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  3. wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Gelieve tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen, zodat andere mensen geholpen kunnen worden.

VANAF 14 JANUARI 2022 gaan ALLE CONSULTATIES door op volgende locaties: 

  • dr Floré: Bovenhoekstraat 46
  • dr Van Rentergem, dr Beeckman, dr Moock: Bovenhoekstraat 58
  • secretariaat: Bovenhoekstraat 58

Maak een afspraak voor vandaag:  klik hier

IMG_2325 - kopieAfspraak bij Dr Hugo Floré: klik hier
IMG_2323 - kopieAfspraak bij Dr Evelien Van Rentergem:  klik hier
IMG_2318 - kopieAfspraak bij Dr An Beeckman: klik hier

Afspraak bij Dr Charlotte Moock: klik hier