www.mijngezondheid.be

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.
Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede. De uitwisseling van gegevens gebeurt op een veilige manier en met respect voor het beroepsgeheim, tussen zorgverstrekkers met wie u contact heeft.

op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/    kan u

  • Voorschriften terugvinden (die nog niet afgehaald werden bij de apotheek)
  • uw vaccinaties nakijken
  • laboresultaten inkijken
  • medicatielijst inkijken 
  • een afspraak maken voor een covid test indien u een code hiervoor per sms kreeg van de contact tracing of na een reis
  • resultaat covid test terugvinden