VERPLEEGKUNDIGE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK (VIHP)

 

 

Marc is een afgestudeerde bachelor verpleegkundige met werkervaring die zich momenteel specialiseert via een opleiding “Postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk” aan de Universiteit Antwerpen om ons als huisartsen te ondersteunen in de kwaliteit van zorg voor alle patiënten.

De VIHP kan na doorverwijzing van de huisarts technische interventies en onderzoeken uitvoeren zoals bloedafnames, ECG, spirometrie of zelfstandig consultaties doen zoals opvolging van chronische zorg (bv. diabetes) en preventieve zorg.

De VIHP werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts en zijn toegewezen mentoren. Dit betekent dat de VIHP dagelijks overlegt met de huisarts. De huisarts blijft steeds bereikbaar tijdens uw consultatie of bezoek.

Zoals de huisartsen heeft de VIHP inzage in uw dossier zodat hij op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden voor de VIHP ook de regels van het beroepsgeheim.