Patiëntenstop

Omwille van de toenemende drukte, hebben we begin november 2022 beslist een patiëntenstop in te voeren.

We willen graag continuïteit en kwalitatieve zorg bieden aan onze patiënten die bij ons een GMD (globaal medisch dossier) hebben, en we merken dat dit in het gedrang komt door het grote aantal patiënten dat bij ons ingeschreven is.

We aanvaarden enkel nog patiënten die inwonend zijn bij patiënten die reeds een GMD bij ons hebben.

Binnenkort zullen we ons online agenda systeem Introlution, synchroniseren met ons patiëntendossier. Dit wil zeggen dat enkel patiënten met een globaal medisch dossier nog toegang zullen hebben tot de online agenda. Het is mogelijk dat dit proces niet feilloos verloopt. Indien u merkt dat u plots niet meer kan inloggen op Introlution, maar u wel vaste patiënt bent in de praktijk, dan mag u zeker bellen naar het secretariaat. Zij kunnen dan uw account heractiveren.