Praktijkinfo

Raadplegingen en huisbezoeken

 

Kom op raadpleging. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor immobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte biedt zowel voor de huisarts als voor u de meeste voordelen : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Bij een dringend huisbezoek is er geen vrije keuze van arts, dan komt de arts die op dat moment beschikbaar is om u zo snel mogelijk verder te helpen. Vraag huisbezoeken voor 10u30 ‘s morgens aan.

 

Afspraken

 

Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan (beroepsgeheim).

Een gewone consultatie duurt 15 minuten. Indien u denkt langer nodig te hebben, spreidt u best uw klachten over verschillende consultaties. Als dit niet mogelijk is, dan neemt u meerdere afspraken vlak na elkaar ( dit moet uitzonderlijk zijn). Doe dit bijvoorbeeld voor een psychologisch gesprek. U betaalt dan ook 2 consultaties.

1 afspraak = 1 persoon = 1 probleem

Indien hier niet aan gehouden wordt lopen onze afspraken uit, en wachten is voor niemand leuk.

Vanaf januari 2024 worden er enkele uren per dag korte -10 min- afspraken ingevoerd. U kan hier terecht voor een acuut kort probleem dat maximaal 10 min duurt. 

 

Voorschriften

 

Er worden geen telefonische voorschriften meer afgeleverd. Kijk daarom dus goed je medicatie-voorraad na voor je op consultatie komt. Je arts zal dan tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven tot aan de volgende geplande controle.
Heb je onvoldoende medicatie in voorraad, gelieve dan een afspraak te maken bij je arts.

Uitzondering: je bent net op consultatie geweest en je bent een voorschriftje vergeten te vragen.

 

Attesten en formulieren

 

Formulieren invullen vraagt extra informatie en tijd. Daarom dient u hiervoor op raadpleging te komen. Ook sportattesten en attesten werkonbekwaamheid worden enkel op een consultatie ingevuld en gemaakt.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.