Voorschriften en Attesten

Het heeft geen zin attesten te vragen die niet stroken met de werkelijkheid. Dit is wettelijk verboden, en zal door ons geweigerd worden.

Maak het uw arts daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Mogen we u vragen om tijdens de raadplegingen voldoende voorschriften te vragen, tot uw volgend bezoek aan de dokter: zo hoeft u niet te telefoneren om extra voorschriften.

Let er ook op de attesten voor goedkeuring terugbetaling Bf voor bepaalde medicatie, op tijd te laten verlengen, zoals tijdens de consultatie.