COVID-19

Afspraak voor COVID / Griepspuit: periode oktober -december 2023:

ENKEL OP AFPSRAAK op enkele ZATERDAG VOORMIDDAGEN: enkel vaccinatie. (voor gewone raadpleging: maak een afspraak tijdens weekdagen)

DOELGROEP

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan dat volgende risicogroepen worden gevaccineerd met een extra boosterdosis mRNA COVID-19 in de periode september-oktober:

  • Alle personen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg (± 1.367.000)
  • Alle immuungecompromitteerden en personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten (en samenwonenden) (± 200.000)
  • Alle zwangere vrouwen (cijfer niet gekend)
  • Alle “personen werkzaam in de zorgsector”, in en buiten zorginstellingen (± 400.000)

Systematische vaccinatie van gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen onder 64 jaar wordt niet aanbevolen. Op vraag (voor iedere reden, incl. reizen) kan men een boostervaccin ontvangen. Dit is echter gebaseerd op een individuele keuze, niet op wetenschappelijke aanbevelingen.

VOORBEELD UITNODIGING

Beste mevrouw, beste meneer,

Langs deze weg nodigen we u uit voor de griep- en covid vaccinatie voor dit najaar omdat u behoort totéén van de prioritaire doelgroepen voor beide vaccinaties.

Het covid vaccin zal nadat u een afspraakheeft gemaakt beschikbaar zijn in de praktijk. Hiervoor moet u dus zelf niets ondernemen. Hetgriepvaccin moet u wel eerst bij de apotheek afhalen, thuis in de koelkast bewaren en meenemen naarde praktijk op uw vaccinatieafspraak. Hiervoor heeft u geen voorschrift meer voor nodig.

Omdat u tot de prioritaire doelgroep behoort, wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald enbetaalt u zelf € 4,08 of € 2,45 bij een verhoogde tegemoetkoming. Vraag aan de apotheek een bewijsvan betaling om in te dienen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen ontvangt u nog een extrategemoetkoming. Voor het Covid vaccin moet u niets betalen. Dit wordt gratis door de overheidbeschikbaar gesteld.Het covid- en griepvaccin mogen samen toegediend worden. Dit is veilig. Wilt u het toch apart latentoedienen, hou er dan wel rekening mee dat u er best minimum 14 dagen tussen laat.

De vaccinaties gaan door van half september tot half november en dit op afspraak op zaterdag voormiddagen. U kan telefonisch een afspraak inplannen.Vermeld wel bij reden van contact of u beide vaccins wil toegediend krijgen of alleen covid of griep.

Gezien de beperkte houdbaarheid van het covidvaccin is het voor ons heel belangrijk om te wetenhoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus niet zomaar vaccinaties tijdens de reguliereraadpleging toedienen maar wel tijdens de voorziene zaterdag voormiddagen.

Let wel: er worden enkel vaccins toegediend; deze afspraak is dus niet als een klassiek raadpleging, er wordt ook geen remgeld gefactureerd.

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/ofademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies,verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen en tijdens de week contact nemen met depraktijk voor een nieuwe afspraak.

Als u nog vragen zou hebben over de griep- of covid vaccinatie, aarzel dan niet om contact met ons opte nemen. We staan klaar om u te ondersteunen bij het nemen van de beste beslissing voor uwgezondheid.

U heeft altijd de vrije keuze van zorgverlener.