Visie

De praktijk is een vaste associatie van drie artsen. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal medisch dossier, toegankelijk voor alle artsen.

Om u nog beter te kunnen dienen, leiden we sedert 1 september 2016 een HuisArtsInOpleiding (HAIO) op, dit in samenwerking met de Vlaamse universiteiten. De HAIO is een afgestuurde arts, die in zijn of haar eerste jaren werkt binnen een bestaande huisartsen praktijk. Er is dagelijks onderling overleg over de geziene patiënten van de voorbije dag.

In samenwerking met U streven wij een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door fysieke ziekte, maar ook door sociale factoren en uw eigen psychische beleving.

Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen, en andere paramedische beroepen) en met bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen, wetenschappelijke verenigingen).