Opleidingspraktijk

Opleiden van studenten geneeskunde (stagiair) en van jonge artsen tot huisarts (haio) is een zeer belangrijk deel van ons werk.

Een stagiair kan een deel van de raadpleging op zich nemen. Wij vragen u hiervoor uw medewerking.

Een haio kan volledig zelfstandig een raadpleging of huisbezoek uitvoeren.

Ook deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek is één van onze taken en ook hier kunnen wij uw medewerking vragen.

U kan altijd aangeven hier liever niet op in te gaan. Dit wordt steeds gerespecteerd.