Kwaliteitsvolle raadpleging

Wij vinden 3 gegevens belangrijk:

  1. Wat is uw eigen idee over uw klacht?
  2.  Welke bezorgdheden heb je hierbij?
  3. Welke acties verwacht u van ons?

Na het vatten van deze gegevens voeren wij ons onderzoek uit, vormen wij ons besluit en bespreken met u de beste aanpak.