Welkom op de website van Dokter D. Labbeke

BERICHT:
Het uitbreiden van een multidisciplinair 1ste lijn zorgaanpak is één van onze doelstellingen in deze praktijk. Om dit te realiseren heeft onze praktijk een verpleegster in dienst genomen: Anouck Stessens.
Anouck zal instaan voor onder andere: bloedafname, vaccinaties, wratjes verwijderen, uitleg geven voor diabetici, uitleg geven over het gebruik van puffers, enz …
Zij zal aanwezig zijn op maandag- en woensdag-voormiddag.

Deze samenwerking zal resulteren in kortere wachttijden en nog meer aandacht voor de patiënt.

Hoe een afspraak maken?

 Wanneer een afspraak maken?
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8h30 en 12h en tussen 14h en 18h. Dan is er steeds een secretaresse aanwezig.

Wachten?
Wij proberen het wachten zo veel mogelijk te beperken. Vermeld duidelijk voor hoeveel personen u een afspraak wenst te maken. Beschrijf kort waarvoor u komt.

Te laat komen of helemaal NIET Komen?
Te laat komen doet de wachttijd oplopen voor alle anderen die na u komen.
Indien u NIET kan komen, vragen wij om tijdig te annuleren. Zo kan de vrijgekomen tijd nog aan een andere persoon worden toegekend.