Attesten

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.

Valse attesten of attesten met onjuiste datum zullen steeds geweigerd worden.