Afspraak

Online een afspraak maken is voorbehouden voor patiënten die bij ons hun GMD (= Globaal Medisch Dossier) hebben.

Om het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodat u zo weinig mogelijk moet wachten,  willen wij u het volgende vragen:

  • Kom tijdig op uw afspraak. Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan tijdig te annuleren. Zo kan op het vrijgekomen tijdstip een andere patiënt geholpen worden. Per afspraak kan er één probleem behandeld/besproken worden.
  • Begrijp dat, wanneer een afspraak voor 1 persoon gemaakt wordt, er ook maar 1 persoon onderzocht en behandeld kan worden. Gelieve dan ook één afspraak per persoon die een raadpleging nodig heeft te maken.
  • Indien u consulteert voor een probleem dat vermoedelijk meer tijd vraagt (EKG, verzekeringsonderzoek, gesprek, attest voor  de sportclub…), gelieve dan steeds telefonisch een afspraak te maken en dit te vermelden zodat voldoende tijd kan worden voorzien (tarieven kunnen variëren).
  • Mogen wij u vragen om het geluid van uw GSM uit te zetten voor u bij de dokter binnengaat zodat uw consultatie vlot kan verlopen, alvast bedankt.