Huisbezoeken dienen aangevraagd te worden via het nummer 016/90.89.20.

Kom zo veel mogelijk op raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen.
Vraag huisbezoeken wel tijdig aan, liefst voor 10 uur.
Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden behandeld. Huisbezoeken aangevraagd na de middag kunnen misschien niet meer op dezelfde dag gebeuren. Huisbezoeken “op een afgesproken uur” kunnen niet.

Voor urgente huisbezoeken kan u de dokter altijd bereiken. Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!