Stop de verspreiding van Covid-19

  1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
  2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
  3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  4. Wees aandachtig voor kwetsbare personen. Dit zijn personen ouder dan 65, personen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren en personen die gevoelig zijn voor infecties.

Lees alle tips om jezelf en je familie te beschermen.

 

Zorg voor jezelf

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals niezen, keelpijn, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

 1. Blijf thuis
 2. Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.
 3. Lees hier meer tips als je ziek bent of als iemand van je familie ziek is.
 4. Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van COVID-19 die thuis geïsoleerd is
 5. Hygiëneadvies voor asymptomatische hoog-risico contacten van een patiënt met COVID-19
 6. Hygiëneadvies voor asymptomatische laag-risico contacten van een patiënt met COVID-19
 7. Algemene informatie voor patiënten in verband met opvolging van contacten
 8. Invulblad contacten voor patiënten met COVID-19

Voel je je boos, gestresseerd, angstig of depressief ? Dit is normaal. Praat erover.

 

Voor meer informatie kan je terecht op www.info-coronavirus.be.