Telefonische Adviezen

Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend. U hebt dit misschien al zelf ervaren. Gelieve daarom de voorziene  momenten te respecteren voor telefonisch advies.Dringende vragen worden genoteerd ;ik zal u in de mate van het mogelijke zo spoedig mogelijk terugbellen.

U kan enkel terecht voor het opvragen van uitslagen of voor een kort advies op het einde van iedere avondconsultatie (niet na 20u).

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.

Wegens de nieuwe privacywetgeving is het e-mailen van persoonlijke en medische gegevens een delicate zaak geworden. In dit opzicht mogen we als arts geen e-mails naar de patiënt sturen met gegevens zoals Labo-verslagen, verslagen van radiologie of specialisten, … Als alternatief verwijzen we naar het COZO platform, waar je als patiënt je medische gegevens beschermd kan raadplegen. (www.cozo.be)