Patiëntenvoorlichting

 

Patiëntenvoorlichting voor allerlei klachten

www.thuisarts.nl
www.gezondheidenwetenschap.be
www.gezondheid.be

Reisgeneeskunde

reisadvies (Instituut voor Tropische Geneeskunde)
www.itg.be

Preventieve geneeskunde

www.bevolkingsonderzoek.be
www.vacciweb.be

Zwangerschap en kinderen

www.vroedvrouwen.be
www.kindengezin.be

Psychische gezondheid

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
www.passant.be

Druglijn
www.druglijn.be
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW)
www.caw.be/onthaal-dilbeek

Uw E-health dossier online raadplegen

www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/gezondheidsgegevens-raadplegen-de-patient-health-viewer

Voorafgaande zorgplanning, wilsbeschikking, euthanasie

www.leif.be

Sensoa (seksuele gezondheid)

www.sensoa.be

Belgisch Antigifcentrum

www.antigifcentrum.be