laboresultaten en medische gegevens

Wegens de nieuwe privacywetgeving is het e-mailen van persoonlijke en medische gegevens een delicate zaak geworden. In dit opzicht mogen we als arts geen e-mails naar de patiënt sturen met gegevens zoals laboverslagen, verslagen van radiologie of specialisten, … Als alternatief verwijzen we naar het COZO platform, waar je als patiënt je medische gegevens beschermd kan raadplegen. (www.cozo.be). Er bestaat nog één mogelijkheid om laboresultaten via mail door te sturen, nl. via iPatiënt, je krijgt dan een link van labo medina in je mailbox, die je kan openen met je rijksregisternummer.