Bereikbaarheid van de arts en het secretariaat.

-Het telefonisch secretariaat is bereikbaar via 050/41.57.18 van 7u30 tot 19 uur.

Zij luisteren naar uw vraag, geven uitleg, kunnen een boodschap doorgeven aan de arts, kunnen een afspraak geven voor een consultatie of huisbezoek, … . Indien ze dat nodig achten, kunnen ze uw vraag met de arts bespreken of u doorverbinden.

 

 -Als u de arts persoonlijk wil spreken kan u telefoneren naar hetzelfde nummer 050/41.57.18 tijdens het “beluur” van 12u30 tot 13u15.

Om zoveel mogelijk patiënten de kans te geven de arts te kunnen spreken vragen ik u deze gesprekken kort en bondig te houden. Gebruik dit beluur enkel voor dringende en medische vragen, om na te vragen of een resultaat reeds gekend is (bloed, RX, ….), enz. … Voor andere zaken dient u het secretariaat te contacteren.
Voor de uitgebreide bespreking van deze resultaten dient u een consultatie te plannen. Ook indien u enkel voorschriften nodig hebt. Om een attest of papieren van de verzekering of ander diensten in te vullen dient een consultatie gepland te worden. Het is bij wet verboden medicatie voor te schrijven zonder een consultatie.