• Algemene medische raadplegingen (volwassenen, kinderen en zuigelingen)
 • Arbeidsongevallen
 • Begeleiding van chronische aandoeningen (longziekten, asthma, COPD, verhoogde bloeddruk, suikerziekte, hoge cholesterol, schildklier,…)
 • Behandeling eksterogen
 • Begeleiding van psychische problemen
 • Bloedafname
 • Burnout advies
 • Cervixuitstrijkje
 • ECG (Elektrocardiogram)
 • Huisbezoeken
 • Palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding
 • Pilvoorschrift
 • Preventief onderzoek
 • Pre-operatief onderzoek
 • Psychologische begeleiding
 • Reisadvies
 • Rookstopbegeleiding
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • SOA-screening
 • Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding
 • Urine onderzoek
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • Verwijderen oorprop
 • Wratten en huidletsels
 • Zwangerschapsbegeleiding