Info

ADVIES

thoraxhart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies, opvragen van resultaten kan best tijdens de spreekuren van 16 uur tot 18 uur. Wij vragen u wel met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging

Houd het bij korte vragen. Voor langere besprekingen komt u beter naar de praktijk.

 • Telefonisch kan geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden.
 • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
 • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
 • Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.
 • Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.

 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

heupgeraamte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?

 • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
 • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
 • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
 • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd. Deze vermindering geldt voor :

 • De raadplegingen bij de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert
 • De raadplegingen en huisbezoeken (*) van de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
 • De raadplegingen en huisbezoeken (*)  van de huisarts welke uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als “chronisch zieke” en dit ongeacht de leeftijd.

(*) onder huisbezoeken vallen tevens de bezoeken van de huisarts in : de rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T of W.Z.C.), de rustoorden voor bejaarden (R.O.B.) en de instellingen waar kinderen, bejaarden, herstellenden of mindervaliden verblijven.

 

PRAKTISCH:

GMD  =  Globaal Medisch Dossier = 30 % korting op  de

niet terugbetaalde dokterskosten .

 

of 2  €  trekt u meer terug van het ziekenfonds bij elke ochtend-raadpleging !

en 6  € trekt u meer terug van het ziekenfonds bij elke avond-raadpleging !

Dit kan ongeacht te leeftijd, voor iedereen van wie de dokter uw dossier bezit ! 

                    Hoe u inschrijven ?

 Gewoon melden aan uw huisarts, die dit direct

electronisch regelt met uw ziekenfonds ! 

Dus geen betaling meer vanaf 2019.

De overeenkomst loopt de volgende jaren automatisch verder tot u van huisarts wenst te veranderen.

 

SPOEDGEVALLEN

ambulancegips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding, in de situatie het toelaat . Zo niet belt u 112 of 100.

Wanneer dringende hulp nodig is…. mag u natuurlijk altijd bellen! Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.

heupbekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVEN

geldgeld2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De normale tarieven zijn van toepassing van 8 u tot 18 u voor raadpleging (behalve op afspraak) en huisbezoeken.

Tarieven voor avond, nacht en weekend gelden voor de volgende uren:

 • avond-raadpleging vanaf 18 u (Vanaf 01/01/2013 betaalt u voor een avond-raadpleging 4 € meer t.o.v. van de ochtend-raadpleging; patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) trekken dit integraal terug via hun ziekenfonds ! Dus voor deze patiënten blijft het REM-geld (hetgeen de patiënt dus oplegt of dus niet terugtrekt van de mutualiteiten) hetzelfde).
 • avond-huisbezoek alle dagen van 18.00 tot 21.00 uur
 • nacht-huisbezoek van 21 u tot 8 u
 • weekend tarief : zaterdag en zondag van 7.00-21.00 uur (behalve op afspraak) en feestdagen

Uw huisarts is gedeconventioneerd: hij is vrij zijn ereloon te bepalen binnen de normen van  redelijkheid .

Uw arts is erkend, geaccrediteerd (officieel bijgeschoold) en verzekerd.

De betaling gebeurt cash of via bancontact .

geld pillen2bankcontact