Huisbezoeken

 

hordeanatomie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien enigszins mogelijk altijd naar de praktijk te komen. Wanneer u door uw aandoening echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u om een huisbezoek vragen uitsluitend telefonisch (niet online) !

Huisbezoeken worden liefst beperkt tot omstandigheden, waarin u echt niet zelf naar de arts kan toekomen.

  • In de praktijkruimte kunnen we betere zorgen verlenen door beschikbaarheid van noodzakelijk medisch materiaal.
  • U vraagt een huisbezoek best aan vóór 10 uur, dan kan U in de normale ronde van de arts worden opgenomen en kan de arts uw dossier nog inkijken vooraleer hij op ronde vertrekt .
  • Voor huisbezoeken aangevraagd na 10 uur, kan niet gegarandeerd worden dat ze nog dezelfde dag kunnen uitgevoerd worden: afhankelijk van de drukte, kan het zijn dat de dokter pas ‘s anderendaags op huisbezoek kan komen !

.

spuitpillen4