Wachtdienst

WEEKWACHT

Op weekdagen tussen 20u en 8u, wordt de telefoon doorgeschakeld naar de betreffende dokter van wacht.

WEEKEND-WACHT

In het weekend, d.w.z. vanaf vrijdagavond 20u tot maandagochtend 8u, alsook op feestdagen, d.w.z. de avond van de feestdag 20u tot de ochtend na de feestdag 8u, kan u voor een dringend geneeskundig advies, raadpleging of huisbezoek terecht in de Wachtpost Zennevallei. Er moet steeds vooraf telefonisch een afspraak worden gemaakt.

WACHTPOST ZENNEVALLEI

Alsembergsesteenweg 89, 1501 Buizingen

Tel. 0032 2 361 10 10