Contact en Ligging van de praktijk

U kan me steeds contacteren via mail. Langs deze weg worden echter geen medische adviezen gegeven of uitspraken gedaan omtrent uw gezondheidstoestand. Noch worden er via deze weg afspraken gemaakt of resultaten doorgestuurd. 

E-mail: dokter.stas.an@telenet.be

         dokteranstas@telenet.be

U kunt uw huisarts bereiken op volgend adres:

Frederik Coevoetstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw