Afspraak maken voor raadpleging

Raadpleging volgt enkel na het maken van een afspraak

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de mij als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de arts om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  • Afspraken kan u elke weekdag maken. Ik voorzie 20 minuten per afspraak en 1 patient per afspraak.
  • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken. 
  • Indien u een afspraak nodig hebt voor een dringend medisch probleem, neemt u telefonisch contact op. 

KIES een ” consultatie INFECTIEUZE AANDOENING ” :

  • bij hoest of kortademigheid  of thoracale pijn of geur- en smaakverlies OF
  • combinatie van 2 van deze symptomen : koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, anorexie, diarree
  • maar ook braakneigingen, braken, oorontsteking, sinusitis

CHOISSISSEZ une ” consultation MALADIE INFECTIEUSE”:

  • si toux ou  difficulté respiratoire ou douleur thoracique ou perte du goût ou d’odorat OU
  • une combination de 2 des symptomes  suivant: fièvre, douleurs musculaires, fatigue importante, rhume, mal de gorge, anorexie, diarrhée liquide
  • mais aussi nausées, vomissements, otite, sinusite

 

EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR PATIENTEN KAN HIER