Nuttige Telefoonnummers

Dokter van wacht (Vlaams Gewest) 1733
Tandarts van wacht (Vlaams Gewest) 0903 39 969
Médecin de garde (Région wallonne) 1733
Dentiste de garde (Région wallonne) dentistedegarde.be
Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
ChildFocus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerlijn 0800 / 35.445
Kankerfoon 0800 / 15.800
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123