Coronavirus

Hygiënemaatregelen in de praktijk

Wij besteden veel aandacht aan het vermijden van overdracht van virussen en bacteriën tussen patiënten. Hiertoe nemen wij volgende maatregelen:

 1. Het mondmasker wordt correct (dit wil zeggen: van boven de neusgaten tot onder de kin!) gedragen door arts en patiënt en dit zowel op raadpleging als op huisbezoek.
 2. We werken exclusief op afspraak en vragen aan onze patiënten om precies op het overeengekomen uur te verschijnen.
 3. Probeer, voor zover dit kan, alleen op uw afspraak te komen. Hoe minder mensen in de praktijk, hoe minder kans op overdracht van kiemen.
 4. We gebruiken de wachtzaal minimaal.
 5. Er staat hydro-alcoholische oplossing ter beschikking voor handhygiëne.
 6. Tussen twee patiënten worden de onderzoekstafel en onze instrumenten ontsmet.
 7. De praktijk wordt door middel van mechanische ventilatie van verse lucht voorzien.

Testing en resultaten

U komt in aanmerking voor een test voor het coronavirus als u verkoudheidsklachten of griepklachten heeft. U kan ook online een vragenlijst invullen (de self assessment testing) waarbij het computerprogramma u zegt of u niet getest, getest via het triagecentrum of getest via ons moet worden. Vraag hiervoor eventueel telefonisch raad aan ons; als u via ons getest moet worden, is hoe dan ook een afspraak vereist.

Net zoals voor bloed- en urineonderzoek worden onze COVID-analyses uitgevoerd door labo CMA. U kan het resultaat van uw COVID-test verkrijgen via de volgende kanalen:

 1. Via het iPatient-platform van CMA: spreek uw arts hierover aan en deze zorgt ervoor dat u een beveiligde mail met het resultaat ontvangt. Hiervoor moet u enkel uw INSZ (rijksregisternummer) bij de hand houden wanneer het resultaat toekomt.
 2. Via cozo.be, een gezondheidshub.
 3. Via mynexuz.be en de bijbehorende app: hiermee kan u ook uw medisch dossier en uw afspraken beheren in onder andere UZ Leuven en RZ Tienen.
 4. Via de Coronalert-app, zie hiervoor coronalert.be.

Testing via het triagecentrum voor reizen en hoogrisicocontacten

Voor reizigers en voor hoogrisicocontacten proberen we de testing maximaal te laten verlopen via het triagecentrum van HAZOH, onze huisartsenkring. U krijgt na het invullen van uw Passenger Locator Form of na het telefoontje van de contact tracing alle benodigde testcodes en attesten voor eventuele quarantaine. Met deze codes kan u via mijngezondheid.belgie.be zelf een afspraak inboeken voor een test. Het resultaat is het gemakkelijkst te raadplegen via mynexuz.be.