Websites voor leden van Domus Medica als gratis dienstverlening

Als lid van Domus Medica kan elk huisarts hier op eenvoudige wijze gratis een website plaatsen, in functie van zijn praktijk of in functie van de groepspraktijk waartoe hij/zij behoort teneinde het publiek in te lichten over zijn beroepsactiviteit.

Op mijndokter.be krijgt u als lid een omgeving met de nodige ruimte om uw site aan te maken. Initieel krijgt u bij de aanvraag een kleine basis-site, samengesteld uit enkele voor geïnstalleerde pagina’s waar u in principe enkel uw persoonlijke gegevens aan hoeft toe te voegen om deze in gebruik te nemen. Later kunt u naar believen de site uitbreiden en aanpassen zoveel u zelf wilt. U kunt er foto’s en links aan toevoegen. Pagina’s met ingebedde filmpjes, u kunt een basis afsprakenkalender aanmaken of een link naar uw bestaande afsprakenkalender, links naar externe pagina’s, een eigen zone, een of meerdere zones met een paswoord voor folders, informatie of formulieren voor uw patiënten….

Als patiënt kan u hier de gegevens van een arts opzoeken of de dichtstbijzijnde arts met behulp van de postcode waarna u met een link eenvoudig op diens website terecht komt.