Elektronische Voorschriften

Sinds juni 2021 is het gebruik van het §papierloos§ voorschrift meer ingeburgerd geraakt en sinds 15 september 2021 wordt het eerder de regel dan de uitzondering.
Wat wil dit nu concreet voor jou als patiënt zeggen?
Wanneer de arts een voorschrift voor jou aanmaakt gebeurt dit via de computer meteen elektronisch. De arts geeft je dan de keuze: Je kan enkel met je identiteitskaart rechtstreeks bij je apotheker gaan, deze kan na uitlezen van je ID-kaart de voorschriften rechtstreeks ophalen van de beveiligde centrale databank.  Je kan zo gewenst weliswaar vragen om de voorschriften toch ook op papier te laten printen. 
Als je als patiënt graag wil kunnen nakijken welke voorschriften er voor jou nog openstaan, bestaan daar een aantal beveiligde webtoepassingen voor.
Links (voeg ik binnenkort toe)