GMD

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier (GMD)?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.
Deze vermindering geldt voor :

  • De raadplegingen bij de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als “chronisch zieke” en dit ongeacht de leeftijd.

Deze verhoogde tegemoetkoming is in onze praktijk van toepassing voor alle drie de artsen, om het even bij welke arts U bent ingeschreven.

Wat moet u hiervoor doen?
U vraagt persoonlijk aan uw huisarts, bij uw eerstvolgende raadpleging in zijn kabinet of bij het eerstvolgende huisbezoek (voor chronisch zieken of 75 plus) uw medisch dossier te openen.

In onze praktijk gebeurt het openen van een GMD op elektronische manier : u hoeft geen extra betaling meer te doen, dit wordt rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld.
Het jaarlijks verlengen van uw GMD gebeurt ook automatisch : bij de eerste consultatie of huisbezoek van het nieuwe kalenderjaar zal uw mutualiteit bij ontvangst van het getuigschrift voor verstrekte zorgen dat u bij een consultatie of huisbezoek ontvangt, uw GMD automatisch verlengen.