Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien.
Dit sluit volledig aan bij onze eigen visie.

 

VOORSCHRIFTEN

Wij leveren enkel voorschriften af tijdens een consultatie of een huisbezoek, dus NIET op telefonische aanvraag. In overleg met ons kan u voldoende voorschriften krijgen tot aan uw volgende consultatie.

Wij doen ook niet aan “family-shopping”, dus vraag geen voorschriften voor anderen.

 

ATTESTEN

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.
Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is!
Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. 

Het invullen van attesten en formulieren maakt altijd deel uit van een consultatie. Alleen zo hebben we voldoende tijd en de mogelijkheid om correcte informatie te bekomen en uw dossier volledig up-to-date te houden.