Maak een afspraak

voor  één van de huisartsen via ;

voor Mevr Christine D’Hulst, dhr Ruben Peers of Mevr Annelies Backx – kinesitherapie via 

 

Gelieve bij infectieuze klachten (neusloop, hoesten, koorts, diarree, …) een mondmasker te dragen in de praktijk.

 

Wij maken 19/05/2023 de brug, de praktijk is dan gesloten.

Voor dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kan u contact opnemen met de huisartsenwachtpost op het nummer 1733.

 

Dr Goossens is afwezig omwille van medische redenen, dit vanaf 28/11/2022. In kader van opvolging kunnen patiënten terecht bij collega’s van Praktijk Felix tot zijn terugkeer, zij zullen tot dan het beheer uitvoeren van zijn patiëntenbestand.

Vakantie:

Dr Duym is afwezig van 5 t.e.m. 9 juni en van 19 juli t.e.m. 4 augustus

Dr Peers is afwezig van 12 t.e.m. 23 juni en van 31 juli t.e.m. 4 augustus

Dr Van den Broeck is afwezig van 10 t.e.m. 21 juli

Visie

Welkom bij praktijk Felix, een (para)medische groepspraktijk met samenwerking tussen huisartsen en kinesisten.

Als multidisciplinair team willen wij u graag begeleiden in het gezond zijn en blijven. Door samen te werken onder één dak willen we overleg laagdrempelig maken en willen we ervoor zorgen dat we het gehele plaatje mee hebben.

Dit betekent niet dat u als patiënt door te consulteren bij één lid van het team, gebonden bent aan de rest van het team. U behoudt uw vrije keuze.

 

Waarom Felix?

Ons praktijkgebouw was oorspronkelijk eigendom van Felix Timmermans, als fiere Lierenaars en fans van o.a. zijn bekendste werk “Pallieter” wilden we deze kans om naar hem te refereren niet laten liggen. 

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  2. Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  3. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  4. Er geldt een algemeen rookverbod op het hele terrein van Praktijk Felix. Als u wilt roken, doet u dit buiten de poorten.

Huisbezoeken

Uw arts kan u ten allen tijde beter verder helpen in het uitgerust dokterskabinet waar ook de dossiergegevens ter beschikking zijn. Om te zorgen dat u zo veel mogelijk in het kabinet terecht kan, beschikken wij vanaf december zelfs over een lift in de praktijk. Ook de kinesisten hebben enkel toegang tot al hun materiaal in de praktijk zelf. Hierdoor zijn behandelingen in de praktijkruimte altijd van betere kwaliteit.

Huisbezoeken zijn enkel een optie indien u absoluut niet in de mogelijkheid bent zich te verplaatsen en binnen een straal van 2,5 km (vogelvlucht) rond de praktijk.

Bent u in dit geval en wenst u een huisbezoek, gelieve dit dan telefonisch aan te vragen voor 10u30.

U kan op dit kaartje nakijken of uw adres binnen de perimeter valt.

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch zelf op consultatie komt. In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk. In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor er minder tijd vrij is voor huisbezoeken.

Documenten en voorschriften

De orde der artsen staat niet toe dat attesten (incl voorschriften) afgeleverd worden zonder consultatie. Heeft u een attest nodig? Is uw medicatie bijna op? Maak dan een afspraak.

We voorzien u van voorschriften zodat u toekomt tot op het moment dat wij u terug op de praktijk verwachten. Op dat moment wensen we u terug te zien om een goede opvolging van uw gezondheid te kunnen garanderen.

 

https://www.epi-centre.be/arontrial