Raadpleging

Wij vragen u om als het enigszins kan op raadpleging te komen. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel.  In de praktijk is uw dossier bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met al het noodzakelijke materiaal.

Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Huisregels

Voor de raadplegingen, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken kan u alle weekdagen maken, bij voorkeur tijdens de spreekuren.
  2. Komt u met meer dan één persoon maak dan ook meerdere afspraken.
  3. Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  4. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

 

Bloedname

Voor een bloedname heeft u altijd een aanvraagformulier van de dokter nodig. Dit aanvraagformulier wordt tijdens de consultatie opgemaakt. Het kan zijn dat de arts de bloedname direct doet of dat u wordt doorverwezen naar onze verpleegkundige.

Komt u voor een jaarlijkse bloedname dan kunt u zich minimaal een dag voor de afspraak bij de dokter nuchter melden bij onze verpleegkundige.

LET OP: Enkel op maandag en dinsdag tussen 08.00u – 10.00u kunt u binnenlopen voor een bloedname. De andere dagen dient u vooraf een afspraak te maken bij onze verpleegkundige. 

 

Onderzoeken

Na verwijzing van de dokter kunt u bij onze verpleegkundige ook terecht voor de onderstaande onderzoeken:

  • 30 minuten bloeddrukmeting
  • 24 uurs bloeddrukmeting
  • Enkel-arm index
  • Hartfilmpje
  • Spirometrie

 

Voorschriften

Een voorschrift kunt u enkel via consultatie bekomen.

Graag vooraf bekijken welke medicatie u nodig heeft. Breng een overzicht hiervan mee naar de raadpleging. De arts zal beslissen op welke termijn een herhaalconsultatie nodig is en voldoende voorschriften voorzien.

 

Uitslagen

Bloeduitslagen proberen wij per mail naar u te versturen. Indien u binnen 2 werkdagen geen bericht heeft ontvangen vragen wij u ons te bellen tussen 9.00u – 11.00u.
Verifieer altijd zelf de uitslag van het verrichte onderzoek en ga er niet vanuit dat indien u niets hoort de uitslag in orde is.

Voor de resultaten van beeldvormend onderzoek zal de arts tijdens de consultatie met u bespreken of de uitslag telefonisch besproken kan worden of dat u terug moet komen voor het bespreken van de uitslag. 

 

Pre-operatieve screening

Komt u voor een pre-operatief onderzoek dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij onze verpleegkundige. Mocht een hartfilmpje of (nuchtere) bloedname noodzakelijk zijn kan dit direct worden gedaan. De resultaten zullen worden besproken samen met de arts.