Globaal Medisch Dossier (GMD)

Deze praktijk neemt geen nieuwe patiënten meer aan.

Cette pratique n’accepte plus de  nouveaux patients.

This practice does not accept new patients anymore.

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al Uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in Uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen.. Met Uw identiteitskaart kunnen alle noodzakelijke administratieve gegevens voor het gmd opgevraagd worden.

Bovendien wordt  een verkort dossier (sumehr) beschikbaar voor alle artsen die U (al dan niet dringend ) raadpleegt, mits U hiervoor de (zgn. geinformeerde) toestemming geeft .

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van Uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat Uw huisarts een totaalbeeld heeft van Uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar. Dit vermijdt ook zoveel mogelijk dubbele onderzoeken.

Als U een GMD bij een vaste huisarts heeft, krijgt U als tegenprestatie  bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief evenwel hangt af van de categorie waartoe U behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatieve patiënt,enz.)

Hoe een GMD  aanvragen?

Bij Uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt U persoonlijk aan Uw huisarts om een GMD te openen of zal hij het U zelf voorstellen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD.

Het GMD kan jaarlijks worden verlengd, dit gebeurt bovendien automatisch bij de eerste raadpleging van het jaar, nadat U Uw getuigschrift voor verstrekte hulp hebt ingediend bij Uw ziekenfonds.

U raadpleegt een andere arts?

Specialisten zijn spijtig genoeg niet verplicht gegevens door te geven aan de GMD houdende huisarts. Nochthans,wanneer U een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan best altijd om alle nuttige informatie ELEKTRONISCH  door te geven aan uw GMD houdende huisarts. In principe moet elke arts dit kunnen doen.

Zo blijft alle informatie mooi  gebundeld in Uw globaal computerdossier.

Bij verhuis of wijziging van huisarts zal het GMD dossier (alleen) op Uw vraag of die van de nieuwe huisarts doorgegeven worden.Het GMD kan dan bij de nieuwe huisarts ingeschreven worden.U behoudt in ieder geval de vrijheid ten allen tijde andere artsen te raadplegen.