voorschriften en attesten

Er kunnen telefonisch geen voorschriften voor medicatie worden besteld.

Bij elke consultatie worden, al naargelang het medisch probleem, voldoende voorschriften gemaakt tot aan het volgende medisch consult.

Gelieve desgevallend ook na te kijken of u alle nodige medicatie hebt laten voorschrijven tot uw volgende raadpleging aub.

Voor attesten allerhande dient u steeds een afspraak te maken.

Voor attesten/formulieren voor levensverzekeringen ed.dient u te melden dat het dergelijk onderzoek betreft : dit vraagt meer tijd en kan niet op de tijdsduur van  een gewoon consult worden afgewerkt . Er zal dan meer tijd ingepland worden .

 

Telefonisch meedelen van een uitslag kan dagelijks , enkel tussen 16:00u en 17:00u en indien dit afgesproken werd met uw arts . Indien u een gesprek of meer uitleg over uw probleem wenst , maakt u hiervoor best een afspraak . Sommige zaken worden beter niet via de telefoon besproken maar tijdens een persoonlijk contact met uw arts .

Bij school en /of werkverlet contacteert u , uw arts zo snel mogelijk . Attesten met terugwerkende kracht zullen niet worden verstrekt .