Welkom

Welkom op de website van dokter Andersen (huisarts, sportarts, aangenomen geneesheer, stageleider KU Leuven)

PRAKTIJK GESLOTEN VRIJDAG 16 AUGUSTUS

VAKANTIE: zie onder Hoofding Vakantie

 

MEDISCH AFGEVAARDIGDEN ENKEL NA AFSPRAAK

AANDACHT AUB:

INFO OVER DE NIEUWE PRIVACY REGELGEVING: zie betreffende pagina

 

Wanneer de afsprakenagenda (niet online te raadplegen door U) volgeboekt is kan U ook terecht op de

vrije raadpleging: ENKEL OP MAANDAG WOENSDAG EN VRIJDAGOCHTEND van 8:30 tot 10 u.

INDIEN U DE PRAKTIJK NIET KAN BEREIKEN OP HET GEWONE NUMMER (015 31 63 33) KUNT U BELLEN OP 0496/ 290786

BRENG STEEDS UW IDENTITEITSKAART MEE OP RAADPLEGING

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

    1. Afspraken kan u alle weekdagen maken vanaf 7:30 u
    2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
    3. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
    4. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

Nog in verband met patiëntenbezoek aan huis

Huisbezoeken dienen bij voorkeur te worden aangevraagd voor 10 u ‘s ochtends. Voor huisbezoeken kan er in principe geen tijdstip worden afgesproken. U wordt de dag van de aanvraag aan huis bezocht.

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts zeer uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe…Visie van de praktijk