Praktische info

  • ZORG

U kan bij ons terecht voor: algemene check up, acute ziekten bij baby’s-kinderen-adolescenten en volwassenen, vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken, EKG, bloedafnames, gynaecologie, uitstrijkjes, pilcontrole, zwangerschapsbegeleiding, seksueel overdraagbare aandoeningen, vaccinaties volwassenen en kinderen, snijwonden en kleine ongevallen, wratten en huidletsels, gezondheidsvoorlichting, reisadvies, arbeidsongevallen, gezins-en levensvragen, opvolging chronische aandoeningen, rookstopbegeleiding, inrichten thuiszorg en thuisbegeleiding, begeleiding van het levenseinde

  • TARIEVEN

Wij zijn geconventioneerde artsen die zich houden aan de officiële tarieven van het RIZIV.

Betaling bij voorkeur via Payconiq.

  •  ADVIES

Voor het opvragen en bespreken van resultaten dient u ons zelf te contacteren via het secretariaat: 02/331.37.48 elke werkdag tussen 9 en 12 uur. Voor een uitgebreide bespreking neemt u best een afspraak.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor tot een volgende consultatie waarop wij controle nodig achten. Tussentijds afhalen van voorschriften is niet mogelijk.

Vragen via mail worden niet beantwoord.

  • GMD

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan uw huisarts beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatieve patiënt,…)

  • RESULTATEN

Voor een vlotte en veilige communicatie tussen arts en patiënt maken wij gebruik van het gratis digitale platform Helena.

Hier kunnen wij medische documenten, elektronische voorschriften en laboresultaten met u delen. U kan dit zelf activeren via eID  of itsme via Helena.care.

Voor dringende vragen of medische problemen, gelieve telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Vragen via mail worden niet beantwoord.