Visie

Visie

  • U kan bij ons uiteraard terecht omdat u ziek bent, of emotioneel of psychisch in de war bent, voor begeleiding rondom geboren worden of sterven, of voor steun tijdens de moeilijke momenten in uw leven.
  • U kan bij ons terecht met uw baby of kleine kindjes: voor ziektes, voedingsadvies of preventie en vaccinatie.
  • Wij voeren kleine heelkundige ingrepen uit: verwijderen kleine huidletsels, wratjes, ingegroeide teennagels, snijwondes,…
  • Ook kleinere trauma’s aan handen, armen, benen en voeten kunnen bij ons verzorgd worden: we leggen gipsen aan.
  • We hebben beide ons post-graduaat palliatieve zorgen behaald en doen ons uiterste best om patiënten in deze moeilijke fase van het leven bij te staan.
  • Doorverwijzing en opvolging van resultaten bij een specialist behoren ook tot onze taak als huisarts.
  • Voor uw gynaecologisch onderzoek / uitstrijkje kan je steeds terecht bij Dr. Lieselot.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Onder het tabblad ‘Raadpleging’ kan u nagaan op welke momenten een afspraak mogelijk is.

Werkonbekwaamheid

Een huisarts is geen “werkonbekwaamheidsattestvoorschrijfmachine”: wees eerlijk en correct. Een attest wordt u enkel voorgeschreven indien u werkelijk niet in staat bent om te werken of naar school te gaan. Attesten voor schoolverzuim door een andere reden dan ziekte zullen u geweigerd worden.

Voorschriften en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
De huisarts kan en mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften. Maak best voor u thuis vertrekt een overzichtje van wat u nog in huis hebt.

Globaal Medisch Dossier : GMD

Als huisarts zijn wij verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaren van uw medisch dossier. Het ziekenfonds voorziet hiervoor een vergoeding, zowel voor u als patiënt(e) (hogere terugbetaling) als voor ons als huisarts. Vraag na of uw GMD werd aangevraagd.
Het GMD verplicht u niet om als patiënt(e) steeds bij dezelfde huisarts te blijven: indien u wil veranderen van huisarts kan u gewoon uw medisch dossier opvragen.