Gegevensuitwisseling tussen verschillende gezondheidszorgactoren

Om praktische redenen gaan we er in de praktijk van uit dat alle patiënten akkoord gaan met de uitwisseling van gegevens tussen verschillende gezondheidsmedewerkers. Mocht u hier niet mee akkoord zijn gelieve dit aan te geven.

Meer info hierover vindt u terug onder eHealth