Welkom

Gebruik onze nieuwe website: www.huisartsendeklaver.be

Beste patiënten,

onze website onderging een remake en is ook verhuisd.
Bezoek de nieuwe webstek zeker: www.huisartsendeklaver.be

Belangrijke informatie rond het coronavirus
Beste patiënten,

indien u symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, loopneus, niezen, kortademigheid, keelpijn, spierpijn, gewrichtspijn, …, al dan niet met koorts) vertoont, kom dan niet naar de praktijk maar bel ons op. Samen met jou beslissen wij dan wat er verder dient te gebeuren. Houd er rekening mee dat wij in principe alleen op huisbezoek mogen komen indien uit het telefoongesprek blijkt dat u zwaar ziek bent.
Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: www.info-coronavirus.be.

Voor gezondheidsproblemen die niet gelinkt zijn aan de luchtwegen kan u natuurlijk wel nog steeds naar de praktijk komen.

Welkom op de site van dokter Karen De Bruyne en dokter Stijn Tiberghien, huisartsen te Drongen.

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadplegingen

Enkel na afspraak. Meer info vindt u hier.