Globaal Medisch Dossier

WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER?

De beste zorgen voor de beste prijs?

Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.

Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname).

Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek)

WAT MOET U DOEN?

Uw huisarts zal u, naast het ereloon voor deze consultatie, een vastgesteld bedrag aanrekenen als jaarlijkse vergoeding voor het bijhouden van uw dossier.

Het ziekenfonds betaalt u dit bedrag volledig terug.

Het is voorzien dat deze procedure elk jaar herhaald wordt. Vraag uw huisarts het GMD-kaartje in te vullen, telkens een jaar verstreken is.