Hulp : Een menu maken en aanpassen

Bij de creatie van uw website werd een startmenu meegeleverd. Telkens u een nieuwe pagina maakt komt de titel met link ervan mee in het menu. U kunt nu dit menu zelf aanpassen.
Voor de volledigheid beginnen we hier met de creatie van een volledig nieuw menu. Dit kunt u ook gebruiken om een tweede extra menu aan te maken voor het gebruik in een “Widget” .

In het linkermenu van uw mijndokter.be Dashboard navigeert u naar “Weergave => Menu’s”pages_Menu_1

U klikt bovenaan op het kruisje en vult in het nieuwe lege vakje de naam voor het menu in, de naam die u kiest is een toegangsnaam voor het menu of de naam voor de verzameling van de menu-items en is niet zichtbaar op de website. U klikt vervolgens op de knop “Menu Aanmaken”.

pages_Menu_3


Creatie van het zichtbare m
enu

Links in het vakje onderaan staan de titels van de pagina’s die u reeds heeft aangemaakt. Elke pagina die u in het menu wenst terug te vinden klikt u aan.pages_Menu_4

Vervolgens klikt u op “Aan menu toevoegen” en in het vak rechts-boven worden de titels toegevoegd.pages_Menu_5

Een niet aanklikbaar hoofdmenu maken

Om een niet aanklikbaar hoofdmenu aan te maken voegt u een menu-item toe via “Aangepaste Links”.

  • U vervangt de “http://” door een ” # ” .
  • In het tekstvak naast “Label:” vult u de naam in van het menu.
  • Vervolgens klikt u op “Aan menu toevoegen”

menu_hoofdmenu1

 

De volgorde en structuur van het menu aanpassen

De volgorde van de menu-tems is de volgorde van het menu.

pages_Menu_6

U kan nu de menu-items verschuiven tot u een menu verkrijgt naar uw wens. Waarbij een verschuiving naar rechts gelijk staat aan het eerste item van een submenu.
U kunt eenzelfde pagina meermaals aan het menu toevoegen.

pages_Menu_7

De structuur van bovenstaand menu geeft volgende weergave als u uiteindelijk op pages_Menu_10 kliktpages_Menu_8

Nu kunt u in het menu nog een aantal labels hernoemen zodat niet de paginanaam maar een door u gekozen naam in het menu verschijnt.pages_Menu_9

Om een menu-label te wijzigen klikt u in de menustructuur op het drop-down vakje “Pagina” naast het betreffende menu-label. In het vak “Titelattribuut” Typt u het nieuwe menu-Label. Klik vervolgens op pages_Menu_10.

Activering van het zichtbare menu

Nu dient u nu enkel nog het menu te activeren op uw website. In het Vak links-Boven “Thema Locaties selecteert u onderPrimair Menuhet zopas aangemaakte menu en vervolgens klikt u op de knop “Opslaan“.pages_Menu_11

Ga naar het HULP-menu