Hulp : Afsprakenkalender Configureren van Diensten

Configuratie Van de Diensten

Na het aanmelden ziet u in het Dashboard in het linkermenu ergens onderaan het titeltje “Afspraken Kalender”. Wanneer u er met de muis overgaat komt het submenu te voorschijn.

U klikt daar op “Diensten”

apcal_1

Het scherm met de lijst van beschikbare diensten komt te voorschijn. Standaard zal er al een dienst ingevoerd zijn. U mag die dienst verwijderen of aanpassen.
De diensten kunnen in categorieën onderverdeeld worden. Deze categorieën hebben als enig doel ze voor uzelf in een logische rangschikking te kunnen tonen.
Bij aanvang is er slechts een caegorie ingevuld. Maak naar believen categorieën aan.apcal_2Om een nieuwe dienst toe te voegen klikt u op de link “+ Een nieuwe dienst aan deze Categorie toe voegen” .

Het invoerscherm voor een nieuwe dienst verschijnt:

apcal_3

Vul de nodige gegevens in.

Naam is de tekst die in de keuzelijst van de afspraken kalender wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld opteren om volgende diensten in te voeren:

  • Dokter Gryzenbaert I.
  • Afspraak vergezeld met een kind
  • Bloedafname
  • ….

De tijd die u invoert is de normale tijd die u gewoonlijk voor zulke dienst uittrekt + de voorbereiding en de afhandeling in Minuten uitgedrukt.  Dit is ook de enige keuze die u heeft bij de tijdseenheid. Ingevulde tijden zijn steeds een veelvoud van 5 minuten.

De prijs staat standaard op 0 €. Als u hier een ander bedrag invult wordt de prijs bij de dienst getoont aan de patient die on-line een afspraak maakt. vb “Bloedafname ( 135 € )”

Een keuzemogelijkheid van een dienst kan u ten allen tijde aan of uit zetten door de selectie bij Beschikbaar op Ja of Nee te zetten.

Kies vervolgens de categorie waar u de dienst in wil plaatsen en klik op “Creëeren”.

apcal_4

 

Toevoegen aan een webpagina