Nuttige nummers & sites

Nuttige telefoonnummers

  • Antigifcentrum: 070/245.245
  • Noodnummer: 112
  • Politie: 101
  • Zelfmoordpreventie: 0800/32.123
  • Wachtdienst Dokter van wacht: 03/886.16.16
  • Tandarts van wacht: 0903/ 39. 969

Nuttige websites