Raadpleging

“Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en

Corona/Covid 19

Omwille van de corona-epidemie is onze manier van werken als huisarts grondig gewijzigd en is het extra belangrijk om onze manier van werken aan te passen zodat we het risico op infecties en/of doorgeven van infecties zoveel mogelijk beperken. Hiervoor

Wachtdienst

Heb je een medisch probleem als je vaste dokter er niet is? Dan bel je naar het nummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.   Wanneer bel je 1733? Als je medische hulp nodig